• Goede prijs/kwaliteit
  • Persoonlijk advies
  • Eigen productielijnen
  • > 50 jaar ervaring
Trusted Shops Klantenbeoordeling 4.55 / 5.00 of 400

Direct Advies? Neem dan contact met ons op

Prijzen zijn Incl. BTW Excl. BTW

Herroepingsrecht (geldt alleen voor particulieren)

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Louis Huisman & Zn. BV, Zandstraat 9, 5421WK Gemert, info@huisman.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U kunt ervoor kiezen de goederen zelf te retourneren of wij kunnen dit voor u verzorgen. De kosten hiervoor (welke voor uw rekening zijn) bedragen de originele in rekening gebrachte vrachtkosten of €55,- excl. BTW wanneer u de goederen franco hebt ontvangen

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”

Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.